Dostop do podatkov o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine - obvestilo MSP

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij
najemnin določa vpliv lokacije na višino neprofitne najemnine, ki ga je poenoteno določila država (lokacijski faktor). Omenjeni lokacijski faktor se je pričel uporabljati s 1.11.2021. Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) še enkrat pojasnjuje, da je vrednost lokacijskega faktorja fiksna in se ne spreminja.
Z marcem 2024 so dodali možnost javnega vpogleda v podatke o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine.

Več lahko preberete v obvestilu MSP – TUKAJ.