Predlog zakona o dopolnitvi Stanovanjskega zakona - medresorsko usklajevanje

Na Ministrstvu za solidarno prihodnost so pripravili predlog Zakona o dopolnitvi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US; v nadaljevanju: SZ-1) in nam ga poslali v pregled. Predlog zakona je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja.

Tehnično gre za dopolnitev zakona, ki bo omogočala lažje financiranje lokalnih okolij oziroma bo omogočila programsko financiranje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, ki bo potem na podlagi javnega poziva podeljeval naprej lokalnim skupnostim, javnim stanovanjskim skladom in pravnim osebam, vpisanim v register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ugodne kredite s podaljšano ročnostjo povračila kreditov.

  • Besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vaše mnenje k predlogu nam posredujte do srede, 20. 3. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.