Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji EE v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE

V medresorskem usklajevanju je Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Do Predloga Uredbe na skupaj treh straneh dostopate tukaj.

Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 25.3.2024.

Pripombe (št. člena, predlog spremembe predlagane določbe, utemeljitev) lahko pri tem posredujte na ana.plavcak@skupnostobcin.si.