Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi

V državnozborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj predloga je, da se omogoči občinam, da dejansko sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, ki imajo lahko velike posledice za lokalno skupnost (vzpostavitev azilnega doma in njegove podružnice na nekem območju predstavlja bistven poseg v lokalno skupnost).

Predlog zakona najdete tukaj:

Vaše morebitne pripombe nam lahko poradujete najkasneje do petka, 12. 4. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.