Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj za krepitev volilnih postopkov

V okviru priprav na volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale v začetku junija 2024, je Evropska komisija decembra 2023 izdala Priporočila za zagotovitev svobodnih, poštenih in odpornih volitev, s katerimi je prvenstveno opozorila na nevarnost zlorabe osebnih podatkov, kibernetičnih napadov in drugih dejanj, ki lahko ogrozijo demokratičnost volilnih postopkov. Za spodbujanje integritete volitev in poštenih kampanj je v Priporočilih predlagala ukrepe za transparentnost financiranja volilnih kampanj ter političnega oglaševanja.

Ministrstvo za javno upravo usmerja svoje aktivnosti tudi k učinkovitemu izvajanju zakonodaje, kamor sodi tudi ozaveščanje organizatorjev volilnih kampanj. Za uresničitev priporočil Evropske komisije so v sodelovanju z nadzornimi organi, ki so vključeni v nacionalno mrežo za volitve, pripravili Vodnik za organizatorje volilnih kampanj, ki bi naj prispeval k zagotavljanju enakih pogojev kandidatov v volilih kampanjah in k temu, da bodo volivci na volitvah lahko informirano glasovali.