Evidentiranje za člana Fokusne Skupine za pripravo Nacionalnega programa športa 2023-2033

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je Skupnost občin Slovenije pozval k imenovanju predstavnika v Fokusni skupini, ki bo sodelovala pri pripravi Nacionalnega programa športa 2023-2033.  

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPS) predstavlja ključen strateški dokument, ki usmerja in podpira razvoj športa na nacionalni ravni in je podlaga za pripravo letnih programov športa v občinah. Namenjen je ustvarjanju ugodnega okolja za športno dejavnost in spodbujanju aktivnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. NPS zagotavlja smernice za razvoj različnih športnih panog, promocijo športa, vključevanje ranljivih skupin, infrastrukturne investicije ter zagotavljanje finančnih virov za izvedbo športnih programov.

Kandidatke/kandidati, ki se lahko prijavijo za članstvo v fokusni skupini, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je županja/župan, podžupanja/podžupan ali zaposleni na občini, ki pokriva področje športa;
  • imeti izkušnje na področju športa;
  • imeti izkušnje pri pripravi letnih programov športa, ter pripravi in izvedbi razpisov za športna društva na podlagi letnih programov in
  • poznati NPS ter imeti voljo in znanje za njegovo nadaljnjo izboljšavo in razvoj.

V primeru, da izpolnjujete navedene pogoje in želite aktivno sodelovati pri oblikovanju NPS, vas vabimo, da se evidentirate do 2. aprila 2024 do 12. ure na naslov info@skupnostobcin.si.