KOLESARSKA POT MEDVODE - PIRNIČE - VIKRČE IN BRV ČEZ SAVO, dober projekt občine Medvode

V okviru projekta so uredili kolesarsko pot, ki se prične v Vikrčah, na meji z mestno občino Ljubljana. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža, nato pa se spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in jo prečka preko brvi čez Savo do središča Medvod.

Namen projekta je bil izgradnja varne in urejene kolesarske povezave med zalednimi naselji Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče z mestnim središčem, kjer se nahajajo institucije kot so knjižnica, občinska stavba s krajevnim uradom, tržnica, trgovska središča, banka, pošta, kulturni dom ter železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega potniškega prometa. Z izvedbo tega projekta zasledujejo cilje, postavljene v Celostni prometni strategiji Občine Medvode.

Zgrajena asfaltirana kolesarska pot, ki je dolga 6.215 metrov in široka 3,5 metra, je dvosmerna ter dovoljuje dostop kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave zemljišč, saj je velik del poti zgrajen med polji. Projekt vključuje tudi izgradnjo nove brvi čez reko Savo v Medvodah med knjižnico in občinsko stavbo. Le-ta je dolga 138 metrov z razponom 86,6 metra, občani pa so ji nadeli ime Medvoški lok. Operacija se je izvedla v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.