Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije

Na portalu e-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije. Zakon, kratko poimenovan ZUNPEOVE, med drugim predstavlja podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. (Sprva je bil zakon sprejet julija 2023). Dodatne informacije se nahajajo tudi na portalu Energetika.

Do predloga lahko dostopate na tej povezavi. Pri predlogu zakona so tokrat navedeni razlogi za sprejem zakona in vsebina, dodatno pa je besedilo členov podprto z obrazložitvami.

Pripombe lahko v obliki pripomb in predlogov na obrazcu tukaj posredujete do srede, 17.4.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si