Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte.

Podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje in postavitev fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije se tako uporabljajo neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor in bodo pripomogla k lažjemu črpanju spodbud Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021- 2027 in povečanju obnovljivih virov energije v Sloveniji.