V obravnavi: Zakon o osebni asistenci in Zakon o uporabi jezika gluhoslepih

Seznanjamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo v obravnavo predloga:

Morebitno stališče ali pripombe nam lahko posredujete najkasneje do 3. 5. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.