Program Ven za zdravje 3 je pričel z izvajanjem svetovalnic na področju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti

V ponedeljek, dne 8. aprila 2024 je v organizaciji konzorcija programa Ven za zdravje 3 potekalo uvodno spletno srečanje za predstavnike posvetovalnih skupin občin, ki so bile izbrane za izvajanje treh Svetovalnic, ki so del aktivnosti programa Zelene površine za aktivni življenjski slog, zdrava mesta in občine – Ven za zdravje3 v letih 2024 in 2025. To so občine Žalec (Svetovalnica 1) Občine Turnišče, Kobilje in Dobrovnik (Skupna svetovalnica 2) in občina Jesenice (Svetovalnica 3) ,

Svetovalnice so namenjene strokovni podpori občinam pri iskanju praktičnih rešitev različnih problemov in izzivov, s katerimi se srečujejo pri zagotavljanju javno dostopnih zelenih površin kot kakovostnih in enakovrednih prostorskih pogojev za telesno dejavnost in zdrav življenjski slog.

Srečanja so se poleg predstavnikov občin in občinskih zavodov udeležili tudi sami člani konzorcija programa Ven za zdravje 3, in sicer Urbanistični inštitut RS (vodilni partner), Inštitut za zdravje in okolje, Zavod ODTIZ, Koordinacija slovenske mreže zdravih mest NIJZ (občine ste med drugim vabljene tudi k pridružitvi k mednarodnemu programu zdrava mesta, do katerih informacij dostopate tukaj)  in Skupnost občin Slovenije.

Predstavitvi programa in relevantnih vsebin programa Ven za zdravje 3 (zbirnik dobrih praks, namen in domet izvajanja svetovalnic, izobraževalne aktivnosti za občine…) je v razpravi sledila še izpostavitev pričakovanj občin glede rezultatov svetovalnic, potreb občin na področju urejanja in umeščanja zelenih površin in drugo. Poseben poudarek bo v svetovalnicah dan tudi zagotavljanju enakovredne dostopnosti za vse prebivalce.

O poteku svetovalnic vas bomo sproti obveščali, hkrati pa vas vabimo, da obiščete spletno stran Ven za zdravje https://venzazdravje.uirs.si/sl-si/  kot tudi sledite FB profilu programa: Ven za zdravje.