Obvestilo MVI – Sklep o neupoštevanju pogojev pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev za leto 2023

Obveščamo, da je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o neupoštevanju pogojev pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev za leto 2023. S sklepom se vzpostavlja pravna podlaga, da se v primerih, ko so zavodi v poslovnih izkazih za leto 2023 izkazali izgubo, le-ta pri izplačilu dela plače za delovno uspešnost ravnatelja, ne upošteva. Pogoj, da se izguba zavoda ne upošteva je, da je nastala iz razloga oz. v okoliščinah, ko so občinski sveti občine ustanoviteljice vrtca, cene programa, ki jo je predlagal vrtec, ni sprejel ali ji sprejel pravočasno, kar pomeni, da poslovne izgube ravnatelji niso povzročili s svojim slabimi poslovnimi odločitvami. Celotno pojasnilo MVI si lahko preberete tukaj: