Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah- obvestilo MJU

Ministrstvo za javno upravo je v predhodnem postopku usklajevanja besedila predloga novele Zakona o lokalnih volitvah, pripravljenega v obliki delovnega gradiva z dne 1. 3. 2024 prejelo več splošnih in konkretnih vsebinskih pripomb, ki jih je skrbno preučilo. Ministrstvo je tudi na podlagi pripomb in predlogov pripravilo novo verzijo besedila novele ZLV. Besedilo najdete TUKAJ.

Glede pripomb na posamezne rešitve so obsežnejše predstavljene v točki 7 gradiva.

Vaše morebitne dodatne predloge in pripombe na gradivo nam lahko posredujete do četrtka, 25. 4. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.