Slovesna prireditev ob 30. obletnici reforme lokalne samouprave

Ob 30-letnici reforme lokalne samouprave se je na slovesni prireditvi na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za javno upravo in pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, srečalo 150 županj, županov ter vabljenih gostov. V imenu Skupnosti občin Slovenije je zbrane goste nagovoril predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič.

Minister za javno upravo, mag. Props, je v svojem govoru poudaril pomembnost ustanovitve sodobne lokalne samouprave pred tridesetimi leti ter izpostavil ključne korake, ki so vodili do njenega ustanovitve. Zahvalil se je vsem, ki so prispevali k uspešni reformi in ustanovitvi delujoče lokalne samouprave. Poudaril je, da je sodobna lokalna samouprava eden izmed vidnejših dosežkov Slovenije po osamosvojitvi, hkrati pa opozoril, da je ta pot zahtevala veliko truda in da je še vedno dinamičen proces, ki se prilagaja različnim izzivom. Minister je poudaril, da reforme niso zaključen proces, temveč se še naprej razvijajo in prilagajajo glede na okoliščine. Županom in županjam je čestital ob njihovem prazniku ter se jim zahvalil za njihovo predano delo in trud pri vodenju občin. Poudaril je, da vodenje občine zahteva specifične osebnostne lastnosti, kot so predanost, strast, vizija, zaupanje in radovednost, ki izhajajo iz posameznika. Prav tako je pohvalil delo občinskih javnih uslužbencev, predstavnikov občinskih in mestnih svetov ter ostalih odborov, pa tudi predstavnikov ožjih delov občin, ki s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k blaginji skupnosti.

Predsednica dr. Nataša Pirc Musar je v svojem nagovoru poudarila ključno sporočilo reforme slovenske lokalne samouprave: sodelovanje in delo v korist ljudi. Izpostavila je učinkovitost občin pri reševanju konkretnih izzivov občanov, kar kaže, da je vodenje skupnosti najbolj uspešno, če odločitve sprejemajo oblasti, ki so bližje ljudem. Omenila je tudi neizpolnjen cilj reforme glede uvedbe pokrajin in poudarila pomembnost prenosa pristojnosti na področju javnih storitev ter dodano vrednost za državljane. S tem je opozorila, da morajo reforme prinašati hitrejše in kakovostnejše storitve za prebivalce Slovenije. Tako predsednica dr. Pirc Musar kot tudi minister mag. Props sta poudarila pomembno vlogo lokalnih skupnosti ob lanski naravni nesreči ter izpostavila izjemno odzivnost in proaktivnost občin v zagotavljanju storitev prebivalcem v nesrečnih razmerah. Predsednica je v nagovoru še izpostavila zavedanje, da župani svoje delo opravljajo s srcem in dušo ter da bi za svoje delo morali biti tudi pošteno plačani.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je poudaril, da je Državni svet velik zagovornik in podpornik lokalne samouprave in izpostavil, da so občine gonilo napredka, kar je vidno vsak dan. Reforma lokalne samouprave je po njegovem mnenju drugi najpomembnejši projekt samostojne Slovenije po plebiscitu in osamosvojitvi. Tudi on se je dotaknil ideje ustanovitve pokrajin ter vsebine posveta na temo finančne avtonomija slovenske lokalne samouprave, ki je v Državnem svetu potekal v tem tednu, ter omenil načelo subsidiarnosti med državo in lokalno samoupravo. Posebej je izpostavil obmejne in podeželske občine, ki tudi zaradi lege predstavljajo posebno vlogo v državi in se soočajo s številnimi izzivi.

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije, je prisotnim čestital za praznik: »Vsi mi smo občanke in občani, to je tudi naš praznik,« ter se ozrl na prehojeno pot v tem času. Dotaknil se je  participativnega proračuna – mehanizma, ki omogoča, da pri odločanju o porabi dela proračunskih sredstev sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Slednje daje dodatne možnosti za razvoj in pomen projektom, ki so pomembni za razvoj določenega življenjskega okolja. Poudarek je namenil tudi kakovosti in transparentnosti delovanja občin in občinskih uprav, uvedbi projektov, ki se nanašajo na zelene tehnologe in uporabo obnovljivih virov. V svojem nagovoru je izpostavil, da je pri razvoju lokalne samouprave pomembno vlogo odigrala tudi Skupnost občin Slovenije, ki je oblikovala prostor za dober dialog med državo in lokalnimi skupnostmi. »Odprtost države je odvisna od lokalne samouprave, zato je medsebojno spoštovanje, razumevanje in konstruktiven dialog med državo in lokalnimi skupnostmi izjemno pomemben,« je še povedal dr. Prebilič.

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije, je poudaril, da so lokalne skupnosti ključne kot »steber stabilnosti in zaupanja«, saj ljudje pogosto obrnejo na javne storitve občin. Kljub dobremu sistemu pa je potrebno nenehno izboljševanje, da ne zamudimo razvojnih priložnosti. Ob tem je opozoril na dvajset let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo in pomen učinkovite uporabe evropskih virov s strani občin.

Peter Dermol, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, je poudaril, da ima vsaka občina izjemno pomembno vlogo pri zastopanju vseh državljank in državljanov. Po njegovem mnenju reforma lokalne samouprave nikoli ne bo zaključena zaradi družbenih sprememb, zato je potrebna fleksibilnost in prilagodljivost, ob tem pa je ključnega pomena partnerski odnos, iskrenost in zaupanje z namenom, da delamo v korist ljudi in skupaj soustvarjamo zgodbo lokalne samouprave.

Na okrogli mizi so svoje poglede in mnenja o prihodnosti lokalne samouprave predstavili še Tadej Beočanin, Ivan Meglič, Alenka Kovač, mag. Renata Kosec in Tilen Klugler, županje in župani različnih občin. Pogovor se je dotaknil izzivov obmejnih občin in njihove demografske slike ter spodbujanja ženskih kandidatk za sodelovanje v procesih odločanja v občinah. Prav tako so razpravljali o sodelovanju prebivalcev pri upravljanju javnih zadev, zlasti pri participativnem proračunu in odločanju o projektih, ki so občanom pomembni. Udeleženci so lahko iz prve roke slišali številne izkušnje vodenja občin, ki odlikujejo županje in župane.

Foto: Luka Malnar, MJU