Ustanovno srečanje Mreže za trajnostni razvoj turizma pri SOS

Članice in člani Mreže za trajnostni razvoj turizma pri SOS (v nadaljevanju: mreža) so se 18. 4. 2024 sestali na svojem prvem srečanju preko spletne aplikacije Zoom.

Sodelujoči so se dogovorili o načrtu dela za letošnje leto in načinu dela mreže. Glavni cilji so izmenjava izkušenj med člani/cami mreže, nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma, spremljanje novosti in trendov na področju turizma, priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc ter sodelovanje z drugimi deležniki.

S strani koordinatorke mreže pri SOS mag. Karmen Štumberger so bila predstavljena pričakovanja članov in članic mreže, nabor primerov praks, ki so jih članice in člani mreže pripravljeni podeliti z drugimi članicami in člani mreže ter nabor izraženih potreb po novih znanjih na področju trajnostnega razvoja turizma.

Za predsednika mreže je bil imenovan Anton Mežan, župan Občine Bled, za podpredsednico pa Tatjana Kotnik Karba, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

Lina Celarc iz Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika je predstavila njihovo dobro prakso Trajnostna mobilnost Biciklanc in zero waste prireditev Festival kave.

Članice in člani mreže so izpostavili aktualne teme in probleme v občinah na področju turizma (pomen izdelave kriznega načrta v turizmu zaradi vpliva podnebnih sprememb, teme vezane na Zakon o gostinstvu, problem premajhnih kapacitet infrastrukture (čistilne naprave, kanalizacija, vodovod) v turističnih krajih).

Naslednje srečanje Mreže za trajnostni razvoj turizma bo 20. novembra 2024 preko zooma.