Predstavnica SOS udeležena na devetnajsti skupščini NALAS

18. aprila 2024 je potekala skupščina mreže NALAS, kjer so se srečali predstavniki različnih občin JV Evrope in direktorji združenj občin v regiji. S strani Skupnosti občin Slovenije se je srečanja udeležila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. Dogodka se je udeležil Jakov Milatović, predsednik Črne gore, ki je počastil dogodek s svojo prisotnostjo in poudaril pomembnost regionalnega sodelovanja pri naslavljanju skupnih izzivov in izkoriščanju priložnosti za rast in blagostanje v regiji.

Na dogodku so bili sprejeti delovni dokumenti organizacije, opravljene so bile tudi razprave o klimatskih spremembah in vlogi Konvencije županov. V okviru NALASovega projekta “EU4ET Konvencija županov na Zahodnem Balkanu in v Turčiji” je bilo zbrano obsežno znanje pri razvoju in izvajanju načrtov za trajnostno energijo in podnebne ukrepe (SECAP). Pridobljeno znanje skupaj z izkušnjami na ravni Evropske unije, so delili z občinstvom.

Na 19. skupščini je vodenje organizacije g. Ergun Turan predal županu občine Bar v Črni gori, Dušanu Raičeviču, prvi podpredsednik je postal Marko Filipović, župan hrvaške Rijeke, drugi podpredsednik pa Emil Draghici, župan mesta Vulcana-Băi v Romuniji.