Na Skupščini SOS o noveli Zakona o financiranju občin in vložitvi ustavne presoje glede plač občinskih funkcionarjev

V Lukovici je 25. 4. 2024 potekala Skupščina Skupnosti občin Slovenije. Obravnavali in sprejeli so delovne dokumente organizacije (poročilo in načrt dela) ter opravili razpravo na temo predloga Zakona o financiranju občin. Podprli so tudi pobudo za vložitev ustavne presoje zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev, ki jo bo formalno vložila Skupnost občin v tednu po 1. maju.

Sporočilo za javnost