Predstavitev zakonodajnih podlag in pravil v prostoru na področju pridobivanja sončne energije

V petek, 10.5.2024 je v sodelovanju z ministrstvoma (MNVP, MOPE) in v organizaciji SOS potekala spletna predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uvodoma je bil s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo predstavnikom občin predstavljen Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki pravzaprav predstavlja zakonodajno podlago za Uredbo OVE. Med prvim delom predstavitve so bili tako izpostavljeni razlogi za sprejem zakona, nekatere posebnosti kot tudi sama vsebina zakona. Opredeljena so bila tudi območja umeščanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljenja ter druge specifike.

Drugi del predstavitve je bil predstavljen s strani predstavnika Ministrstva za naravne vire in prostor. Nanašal se je predvsem na podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetostnih naprav (splošno, na predpisana prednostna območja in na druge objekte in območja) kot tudi za obvezno postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov.

Obema predstavitvama je sledila diskusija, ki se je vezala predvsem na vprašanja glede klasifikacije ter spremembe in dopolnitve OPN v povezavi z Uredbo OVE.