Predstavnici SOS na partnerskem srečanju na Portugalskem

Med 6. in 8. majem letos je v portugalski občini Guimarães, natančneje v Landscape Laboratory-ju potekalo srečanje, na katerem je partnerski konzorcij CircularPSP, katerega del je tudi SOS, ocenjeval prispele ponudbe za nastajajočo javno platformo, ki bo zaposlenim iz občin na osnovi umetne inteligence in naprednih razvojnih procesov omogočala izmenjavo dobrih praks, strokovnih gradiv ter dokumentacije na področju krožnega gospodarstva.

V odprtem pozivu, ki je trajal vse od januarja in do aprila, so imela različna podjetja in organizacije na osnovi razpisne dokumentacije priložnost pristopiti k oddaji ponudb za nastajajočo platformo. V ocenjevanje smo naročniki prejeli 15 ponudb, pri samem ocenjevanju ponudb pa smo upoštevali tehnične kriterije, poslovno izvedljivost kot tudi reference s področja projektnega vodenja.

Delovno srečanje se je zaključilo z napovedjo razglasitve zmagovalnih ponudb in nadaljevanjem z naslednjo fazo, v kateri bodo izbrani ponudniki v naslednjih mesecih nadaljevali s procesom nastajajoče platforme.