Sestala se je Komisija za digitalno preobrazbo pri SOS

Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri SOS (v nadaljevanju: komisija) so se 14. 5. 2024 sestali na svojem prvem srečanju preko spletne aplikacije Zoom.

Sodelujoči so se dogovorili o načrtu dela za letošnje leto in načinu dela komisije. Glavne naloge komisije so: spremljanje novosti in trendov ter obravnava strokovnih sistemskih vprašanj iz svojega področja oz. področja dela resornega ministrstva, priprava strokovnih navodil za delo občin članic, priprava stališč in predlogov do predlaganih zakonskih in podzakonskih aktov, izmenjava izkušenj med člani/cami komisije, nabor in izmenjava dobrih praks s področja digitalne preobrazbe lokalnih skupnosti ter  priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc

Koordinatorka komisije mag. Karmen Štumberger je predstavila nabor primerov praks, ki so jih članice in člani komisije pripravljeni podeliti z drugimi članicami in člani komisije ter nabor izraženih potreb po novih znanjih na področju digitalizacije.

Za predsednika komisije je bil imenovan gospod Bogdan Česnik, direktor RRA ROD Ajdovščina, za podpredsednico pa gospa Ana Vizovišek, podsekretarka v Uradu za razvoj, pametno skupnost in projekte na MO Kranj.

Digitalno platformo in sistem mestne kartice Pametnega mesta Kranj je kot primer dobre prakse na področju digitalizacije v nadaljevanju  predstavila Ana Vizovišek iz MO Kranj.

Naslednje srečanje komisije bo 18. septembra 2024 preko zooma.