Postanimo kohezivni - GetCoheSive – izvedene fokusne skupine v Idriji

Skupnost občin Slovenije, skupaj z 11 partnerji, izvaja Interregov projekt GEtCoheSive, ki je namenjen izboljšanju družbene participacije in dvigu ravni kakovosti življenja za ranljive osebe, ki živijo v različnih regijah srednje Evrope. Cilj projekta je podkrepiti angažma prebivalstva in preprečevanje izključevanja ranljivih skupin in organizacij tretjega sektorja (NVO) iz procesa oblikovanja lokalnih in regionalnih politik, ki so povezane predvsem z oskrbo ljudi in ustvarjanjem kohezivne družbe.

Občina Idrija je v preteklem letu kandidirala na razpisu za izbor pilotne občine, v kateri se bo s pomočjo strokovnega znanja in projektnih sredstev izvajala participativna praksa. Idrija je bila med vsemi kandidatkami izbrana s predlogom za izdelavo »Načrta za vključujočo Idrijo«.

Načrt za vključujočo Idrijo se bo posvečal predvsem potrebam prebivalstva za integracijo priseljencev. Cilj oblikovanja načrta je, da na participativni način, skupaj z občankami in občani Idrije ter drugimi deležniki in organizacijami v Idriji, izdelamo načrt aktivnosti in smernic, s pomočjo katerih bodo v Idriji še bolj povezani.

Ena izmed prvih aktivnosti na poti do »Načrta za vključujočo Idrijo« je organizacija različnih fokusnih skupin. Njihov namen je pridobivanje ključnih informacij, tako s strani inštitucij, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s priseljenci, kakor tudi s strani priseljencev, ki se ob svojem prebivanju v lokalni skupnosti soočajo s specifičnimi izzivi. Na podlagi pridobljenih informacij o izzivih prebivalstva na srečanjih fokusnih skupin (do sedaj smo jih organizirali že dvakrat, v dveh krogih, s precej dobrim odzivom), bomo v naslednjem koraku izdelali še dva kroga širših srečanj v slogu svetovne kavarne, kjer bomo zbirali konkretne rešitve za izzive, s katerimi se v občini srečujejo.

Namen teh aktivnosti je, da skupaj izdelamo ne samo politični dokument, temveč konkretne predloge ukrepov, ki bodo odgovarjali na izzive prebivalstva, ter da preko prijave projektov LAS Občina Idrija pridobi finančna sredstva, da bodo vsebine, potrebne za kohezivno Idrijo, uresničljive hitreje.