Odbor za izobraževanje, znanost in mladino o nujnih spremembah pri vključevanju otrok tujcev v šolski sistem

V Državnem zboru je 28. 5. 2024 potekala nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, ki se je je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil Tomaž Vencelj, član Predsedstva SOS. Seja je bila namenjena razpravi o spremembah pri vključevanju otrok tujcev v šolski sistem.

Kot so izpostavili prisotni na seji, je učencev priseljencev v naših šolah skoraj devet odstotkov, delež pa se z leti povečuje. Predstavniki šol oz. ravnateljev in učiteljev so na seji poudarili, da po trenutni zakonodaji lahko šole takšnim otrokom, med katerimi je kar nekaj takšnih brez osnovnega znanja slovenskega jezika, nudijo premalo. Zato se kažejo učni zaostanki pri vseh šolskih predmetih, saj se podajajo v slovenščini. Zato so predstavniki šolnikov predlagali, da bi vsak učenec priseljenec prvo leto bil lahko vključen v dve uri pouka slovenščine dnevno. Teh ur je zdaj le okoli tri dodatne šolske ure, v katere v enem letu stisnejo le osnove jezika. Poudarili so tudi, da učenec priseljenec ne potrebuje dodatnih ur slovenščine samo prvo leto, ampak tudi drugo in tretje leto. Med njihovimi predlogi je tudi prilagojeno ocenjevanje teh otrok ter dodatne zaposlitve. A vse to bi v prakso lahko prešlo le, če bi ministrstvo prižgalo zeleno luč in šolstvu namenilo dodatne finance.

Tomaž Vencelj je v imenu Skupnosti občin Slovenije predstavil predlog, po katerem predlagamo, da se oblikuje celovit program tako privabljanja tujih delavcev kot integracije celotnih družin. Prav tako smo predlagali, da se omeji maksimalno število tujih otrok v šolskih skupinah, da bo integracija tujih otrok sploh mogoča. Poudaril je, da v Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da se vzpostavi sistem učenja jezika in ostalih ključnih vsebin na daljavo v letu, kadar se načrtuje združevanje družine. Tako bi integracija otrok v šole potekala lažje, prav tako pa tudi ostalih članov družine.

V podporo predlogom SOS je bilo tudi glasovano, a so poslanke in poslanci glasovali z 8 glasovi proti in zgolj 5. za. Prav tako ni bil sprejet predlog za vzpostavitev tako imenovane pripravljalnice v tistih osnovnih šolah in občinah, ki sicer takšno rešitev vidijo kot učinkovito in so jo tudi pripravljeni izpeljati. Razlog za zavrnitev predlogov je, da je v javni obravnavi nacionalni program za vzgojo in izobraževanje, pripravljajo pa se tudi smernice, ki bodo inkorporirane v ta nacionalni program ter usklajevanja med ministrstvom in ostalimi deležniki, ki so se vabilu na sejo odbora tudi odzvali.