O Dogovoru občin o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje NUSZ

Na 2. srečanju Delovne skupine SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), ki je potekalo 28. 5. 2024 v MO Kranj, so članice in člani govorili o potrebnih spremembah za izboljšanje izvajanja NUSZ.

Predmet razprave so bili zbrani podatki o odmeri NUSZ v posameznih občinah. Ugotavljali so, da obremenitev po občinah ni toliko raznolika kot bi pričakovali, so pa seveda razlike, ki izhajajo predvsem iz razvojnih možnosti posameznih območij.

Strinjali so se, da je potrebna novelacija Dogovora občin o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje NUSZ in meril za določanje višine tega nadomestila ter nova določitev razpona s kriteriji in merili. Te bi bilo namreč treba oblikovati skladno s specifičnimi potrebami oziroma skupinami občin.