Tolmačenje javno naročniške zakonodaje z vidika nakupa vozovnic za osnovnošolske prevoze

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli sporočilo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa glede nakupa vozovnic za osnovnošolske prevoze, ki se opravljajo z medkrajevnim avtobusnim prevozom, glede na določila oz. mejne vrednosti ZJN-3.

V dopisu TUKAJ pojasnjujejo, da občinam za oddajo storitve ni potrebno uporabiti ZJN-3, torej izvajalca izbrati po postopku javnega naročila, v kolikor gre za oddajo tega naročila drugemu naročniku, ki ima v skladu z zakonom ali drugim objavljenim predpisom za izvajanje teh storitev podano izključno pravico. Skladno z navedenim bo mogoče kupiti vozovnice od DUJPP oziroma preko posrednikov in koncesionarjev. Bolj podroben postopek nakupa voznic bo Družba za upravljanje javnega potniškega promet sporočila, ko se dokončno dogovorijo s koncesionarji oz. prodajalci.