Obvestilo o predvideni izvedbi usposabljanj na področju zakonodajnih novosti plačnega in uslužbenskega sistema

Ministrstvo za javno upravo je skupaj z ostalimi deležniki v javnem sektorju v zaključni fazi pogajanj in priprave reform plačne in uslužbenske zakonodaje. Po sprejemu predlogov Zakonov o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in Zakona o javnih uslužbencih v Državnem zboru bo Ministrstvo za javno upravo organiziralo brezplačna usposabljanja za vse izvajalce javnih nalog, ki bodo potekala skozi celotno jesen. Brezplačna usposabljanja se bodo predvidoma začela v prvi polovici meseca septembra.

Podrobnejše informacije o začetku in izvedbi brezplačnih usposabljanj bodo objavili po sprejemu vseh relevantnih pravnih podlag. Obveščamo vas tudi, da bodo ključne novosti plačnega in uslužbenskega sistema v strnjeni obliki predstavljene tudi na konferenci MJU, ki bo potekala v drugi polovici septembra 2024.