Odprt je tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta

Evropska komisija je pričela tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta (EUI), v katerem je na voljo 90 milijonov evrov za predloge, s katerimi želi preizkusiti inovativne rešitve v mestih, da bi pripomogla k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda. Razpis je vezan na dodelitev sredstev evropske kohezijske politike.

Uspešni predlogi bodo prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo sofinanciral 80 % stroškov projekta v višini največ 5 milijonov EUR, preostalih 20 % pa bodo prispevali lokalni organi in projektni partnerji. Del teh sredstev je namenjen lažjemu prenosu znanja in prilagajanju teh preizkušenih rešitev drugim mestom EU, z namenom, da bi se povečal širši družbeni in gospodarski učinek lokalnih projektov po vsej Evropi.

Potencialni projekti se morajo osredotočiti na pomoč pri zagotavljanju inovativnih rešitev za:

  • energetski prehod, da se zagotovijo cenovno dostopni, varni in čistejši lokalni energetski sistemi;
  • ali tehnologijo v mestih za zagotavljanje boljših javnih storitev, mestnega upravljanja, kakovosti življenja, sodelovanja državljanov ter varnejših, zanesljivejših in dostopnejših mest za vse.

Evropska urbana pobuda EUI je ključni steber kohezijske politike za sedanje programsko obdobje 2021-2027, katerega cilj je okrepiti in okrepiti razvoj mest po vsej EU. Pobuda omogoča mestom, da v okviru tem in razpisov, ki jih določi Komisija, preizkusijo inovativne rešitve za reševanje edinstvenih urbanih izzivov, ki jih je mogoče prenesti na druga mesta v EU.

Potencialni prijavitelji lahko več podrobnosti najdejo in se prijavijo na spletni strani pobude EUI. Rok za oddajo predlogov je 14. oktober 2024.

Vir informacij: Uradna spletna stran Evropske komisije – TUKAJ