Dodatno obvestilo - Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dodatno pojasnilo v zvezi s sklenjenim Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.

V tej zvezi obveščajo, da je bil dne 7. 5. 2024 v Uradnem listu RS, št. 38/24 objavljen Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-AB3.

Ker se za enak odstotek, kot je določen v KPJS, torej za 3,36 odstotka, s 1. junijem 2024 povišajo tudi nominalne osnove in nekateri dodatki za delo v tujini, je vlada sprejela tudi Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je bila dne 24. 5. 2024 objavljena v Uradnem listu RS št. 43. Sprejeti sta bili tudi Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami in Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki sta bili objavljeni dne 31. 5. 2024 v Uradnem listu RS št. 44/24. Višje nominalne osnove in višji dodatki se bodo tudi začeli uporabljati pri plači za junij 2024 (izplačilo v juliju 2024).
Nove višine vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in dodatkov ter nominalnih osnov, so vam dostopne tudi na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.

Celotno pojasnilo najdete tukaj: