2. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 6. 6. 2024 se je na spletni platformi Zoom sestala Komisija za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS.

Obravnavali so Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije ( Uredba ). Opozorili so, da je potrebno pri sprejemanju prostorskih aktov le-te uskladiti tudi z Uredbo, kar prinaša dodatne težave zlasti za občine, ki so v postopku priprave OPN že več let.  Dodatne nejasnosti pa povzroča terminologija, ki ni skladna niti z urbanistično terminologijo, niti z GZ-1.

Govorili so še o regionalnem prostorskem planiranju in izdelavi strokovnih podlag. Izmed 12 (statističnih) regij bo imela vsaka svoj plan, ki ga bodo izdelale regionalne razvojne agencije. Članice in člani so podali mnoge pomisleke glede tega kako bodo pripravljeni, kakšno težo bodo imeli, kdo bo odločal in ali bo na voljo za to sploh ustrezen kader.  Govorili so tudi o obstoječem Zakonu o urejanju prostora in predlogih za njegove spremembe in izboljšave.