Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Na e-Demokraciji je bil objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Poglavitne rešitve novele ZMVN-1 so:

  1. Predlog zakona predvideva ukinitev poskusnega izračuna posplošene vrednosti (18. člen) in javne razgrnitve modelov vrednotenja nepremičnin (19. člen).
  2. S predlogom se ukinja pošiljanje zbirnih potrdil o podatkih evidence vrednotenja (črtan 24. člen in prilagojen 40. člen), ki jih trenutna ureditev predvideva ob vsakem ciklu vrednotenja ob uveljavitvi nove uredbe o določitvi modelov vrednotenja za vse lastnike nepremičnin, ki se jim z uveljavitvijo novih modelov vrednotenja posplošena vrednost njihovih nepremičnin spremeni.
  3. Predlog zakona poenostavlja postopek ugotavljanja posebnih okoliščin (26., 28., 30., 32. in 33. člen) in spreminja ugotavljanje posebne okoliščine po uradni dolžnosti (29. člen).
  4. Uskladitev opredelitve lastnika nepremičnin s spremenjeno pravno podlago po določbah Zakona o katastru nepremičnin (2. člen in nov člen v prehodnih določbah)
  5. Podatek o identifikacijski oznaki nepremičnin, ki med drugim določa tudi točno lokacijo nepremičnin potrebujejo ocenjevalci vrednosti za namene ocenjevanja vrednosti nepremičnin, zato je dodana pravna podlaga, da lahko iz evidence trga nepremičnin, tako kot do sedaj, ocenjevalci vrednosti nepremičnin pridobivajo tudi ta podatek.
  6. Sprememba kriterija za vrednotenje naprav in objektov za proizvodnjo električne energije (2.a in 5. člen).
  • Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Komentar na predlog nam pošljite do ponedeljka, 1. 7. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.