Obvestilo občinam in javnim stanovanjskim skladom glede zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli dopis, s katerim obveščajo, da se je skladno z desetim odstavkom 59. člena ZIUOPZP, z dnem 2. 6. 2024 iztekel rok za začetek postopka za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zaradi poplav

in plazov.

Prav tako obveščajo, da se je skladno z osmim odstavkom 59.b člena ZIUOPZP, z dnem 2. 6. 2024 iztekel rok za predložitev vlog za dodelitev nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti.

Obvestilo najdete TUKAJ.