1. srečanje Mreže za integracijo romske skupnosti

V sredo, 12. 6. 2026 je v občini Trebnje potekalo 1. srečanje Mreže za integracijo romske skupnosti. S prvim srečanjem se je mreža formalno konstituirala in potrdila novega predsednika komisije, ki bo v tem mandatu podžupan občine Kočevje, Gregor Košir in novega podpredsednika, ki bo v tem mandatu župan občine Turnišče, Borut Horvat.

Na srečanju je potekal govor o o načinu dela mreže, podžupan občine Kočevje, Gregor Košir je predstavil dosedanje opravljeno delo Vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike, ob koncu srečanja pa so se pod vodstvom županje občine Trebnje, Mateje Povhe odpravili ogledat romsko naselje Vejar in obiskali dnevni center za romske otroke in mladostnike KHER ŠU BEŠI.

KHER ŠU BEŠI je socialno varstveni program Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Trebnje, ki deluje neposredno v romskem naselju Vejar pri Trebnjem. Center obiskujejo vsi šoloobvezni otroci tega naselja, stari od 5 do 15 let. Otrokom je na voljo psihosocialna pomoč, učenje socialnih veščin in pomoč pri odpravljanju socialnih stisk preko pogovorov, ustvarjalnih delavnic, družabnih iger, skupinskega dela, učne pomoči, individualnega dela, predavanj strokovnjakov, sodelovanja z ne Romi, premagovanja strahu pred zunanjim svetom… Sredstva za delovanje programa se pridobivajo na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program sofinancira tudi občina Trebnje ter nudi brezplačne prostore za njihovo delovanje.