Seminar o izzivih in priložnostih razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije je 23. 5. 2024 organizirala izobraževanje Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah, na katerem so sodelovali:

– Doris Urbančič Windisch, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki je spregovorila o tem, kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem ter kateri so ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji,

– izr. prof. dr. Marjetka Rangus, dekanica Fakultete za turizem, UM in župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki sta zbrane seznanila z vlogo županov in lokalnih uprav v razvoju turizma ter predstavila odgovore na vprašanja, kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni, na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma, kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma, kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti in kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj,

– doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, predavateljica na Fakulteti za turizem, UM in direktorica podjetja ProVITAL d.o.o., ki je predstavila priložnosti za razvoj turizma v občinah in  Model Izvorno slovenskokot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse in

– župan Občine Bohinj Jože Sodja in direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ki sta predstavila, kako v Bohinju kot območju s prekomernim turizmom uresničujejo principe trajnostnega turizma.

V jesenskem času bomo predstavljene vsebine nadgradili z razmislekom o tem, kako lahko še bolj in učinkoviteje razogljičimo in uravnotežimo slovenski turizem.