3. srečanje delovne skupine SOS za NUSZ s predstavniki MNVP in GURS

V četrtek, 13.6.2024 je v MO Velenje potekalo 3. srečanje delovne skupine SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ.

Poleg članic in članov delovne skupine so se srečanja udeležili iz Geodetske uprave RS Tomaž Petek, v. d. generalnega direktorja in Franc Ravnihar, direktor Urada za nepremičnine ter iz Ministrstva za naravne vire in prostor Lidija Brin, vodja Sektorja za občinsko prostorsko načrtovanje in zemljiške ukrepe in Matija Kralj.

Govorili so o evidencah nezazidanih stavbnih zemljišč in dejstvu, da jih morajo občine vzpostaviti do konca leta 2026. Povedano je bilo, da bodo za občine na voljo sredstva za evidentiranje razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč, prvi razpis predvidoma septembra oziroma oktobra. Opozorili so, da vzpostavitev evidence predstavlja težavo predvsem za občine, ki še niso sprejele OPN. Zato ministrstvo te občine poziva, da izkoristijo 20.6.2024 načrtovan sestanek z državnim sekretarjem in opozorijo na zadevo.

Glavna točka dnevnega reda je bila predstavitev osnutka novega Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje NUSZ in meril za določanje višine tega nadomestila. Osnutek je bil izhodišče za konstruktivno razpravo o pravnem vidiku, obsegu in možnih rešitvah, ki bi jih lahko vseboval tak dokument. Na podlagi razprave bo pripravljen nov osnutek, ki ga bo delovna skupina obravnavala na naslednji seji.