Članice in člani Mreže za trajnostni razvoj turizma in Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS obravnavali predlog Zakona o gostinstvu

Članice in člane Mreže za trajnostni razvoj turizma in Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri Skupnosti občin Slovenije so 7. 6. 2024 obravnavali svoje pripombe na predlog Zakona o gostinstvu, ki ga je pripravilo in dalo v javno obravnavo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter njihovih učinkov na dolgoročni razvoj turizma in druge aspekte družbe in okolja, so na ministrstvu ocenili, da je potrebno normativno ureditev gostinske dejavnosti posodobiti, odpraviti nepotrebne administrativne zahteve, določena področja pa urediti drugače. Pripravljen predlog posodablja ureditev oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, odpravlja administrativne ovire pri določanju obratovalnega časa, ustvarja pogoje za doseganje višje kakovosti nastanitev, uvaja nove samostojne nastanitvene obrate, ureja gostinstvo v premičnih objektih ter uvaja ukrepe trajnostnega turizma.

Na osnovi obravnave je Skupnost občin Slovenije v imenu občin članic v roku posredovala pripombe za dopolnitev predloga Zakona o gostinstvu na pristojno ministrstvo.