SREDSTVA za izvedbo tehnične posodobitve OPN - ROK 28.6.2024 do 12:00

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki je v teku in se zaključi 28. 6. 2024.

Namen javnega poziva je vzpodbuditi digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni. Do financiranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

Obveščamo vas, da je SOS na MNVP posredovala pobudo, da se javni razpis prilagodi tako, da se omogoči prijavo tudi občinam, ki še nimajo OPN, vendar ga bodo sprejele, tako, da bodo lahko izvedle tudi tehnično posodobitev v roku kot ga določa razpis, to je do 31. 12. 2025.