Z ministrstvom o noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja