Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu - PRIPOMBE do 11.7.2024

V državnozborski proceduri se nahaja Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Prejeli smo obvestilo, da je rok za posredovanje pripomb skrajšan, saj je v ponedeljek, 15. 7. 2024 predviden sklic 76. izredne seje Državnega zbora na kateri bo obravnavan predlog zakona.

Poglavitna rešitev je omilitev izobrazbe za rudarskega inšpektorja, ki nadzira izvajanje rudarskih del na površini, oziroma se dopušča tudi izobrazba najmanj prve stopnje ravni izobrazbe. Poleg tega se s spremembo izobrazba za rudarskega inšpektorja uskladi z veljavnimi programi za pridobitev visokošolske izobrazbe. Prav tako se spreminja rok za vložitev vloge za podaljšanje
rudarske pravice in se omogoča izvedba strokovnih izpitov v rudarstvu.

  • Predlog zakona prilagamo TUKAJ.

Vaše morebitne predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 11. 7. 2024, na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si. Usklajene pripombe bomo tako lahko še pred izredno sejo poslali na Državni zbor.