V javni obravnavi osnutek strategije in akcijskega načrta ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa v Sloveniji

Na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor je objavljen osnutek Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji in Akcijskega načrta ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji za obdobje 2024-2033. Do dokumentacije dostopate tukaj.

Vabljeni k oddaji pripomb v obliki predlogov izboljšav do srede, 17.7.2024, na elektronski naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.