Postopanje pri ocenjevanju škode v primeru naravne nesreče

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli obvestilo o postopanju pri ocenjevanju škode v primeru naravne nesreče.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na spletni strani TUKAJ objavilo zbrana navodila, ustrezen obrazec in zgibanko, ki vam bo lahko v pomoč pri organizaciji ocenjevanja in poročanja v primeru naravne nesreče.