Vrtec Črnomelj - enota LOKA, dober projekt občine Črnomelj

Občina Črnomelj je v letu 2019 pristopila k postopku za naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka, v maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju 2021 pa se je pričela gradnja novega vrtca. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno oktobra 2022. Z novim objektom je Občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov/igralnic, kuhinjo, centralno pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.

Občina je z novogradnjo zagotovila pogoje za dosego več ciljev:

  • zagotovitev dodatnih površin za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti oz. povečanje kapacitet vrtca in s tem združitev več posameznih enot, s čimer se je zmanjšala razpršenost izvajanja predšolske vzgoje,
  • znižanje stroškov obratovanja stavbe z izgradnjo nove skoraj-nič energijske stavbe,
  • izboljšanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v občini in širše,
  • zagotovitev trajnostne rabe energije in okolja,
  • krepitev privlačnosti kraja z možnostjo selitev mladih družin v občino.

Z izvedeno investicijo so se nedvomno izboljšali delovni in bivalni pogoji v novi stavbi, namensko grajeni za potrebe predšolske vzgoje.

Ob upoštevanju različnih smernic za energetsko varčno stavbo s čim manjšimi emisijami v zrak ter z izvajanjem tehnično-investicijskih ukrepov ima investicija izredno pozitiven vpliv na ekološko ozaveščanje vseh udeležencev ter zmanjšanje škodljivih emisij na okolje. Manjša poraba električne energije in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvsem CO2.

Vrednost investicije s projektno dokumentacijo in nadzorom je znašala 5.268.849,28 evrov, od tega je EKO SKLAD sofinanciral 607.631,00 evrov, ostalo je financirala Občina Črnomelj.