Priporočilo v zvezi s soglasji občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Pristojno ministrstvo je pripravilo poročilo v zvezi z vprašanji občin, ki se nanašajo na zahteve investitorjev za soglasje občin glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom in sicer v primerih, ko obstaja resen dvom, da nek poseg, ki ga želi izvesti investitor, v resnici ni manjša rekonstrukcija, temveč gre za nek zahtevnejši poseg, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje (npr. povečanje bruto tlorisne površine, prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala, ki povezuje več kot tri etaže, dvig slemena itd.). Do celotnega priporočila dostopate tukaj.