Predlog Sprememb Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj nas je seznanilo s predlogom Sprememb Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025 za sočasno predložitev v medresorsko usklajevanje. Z uvrstitvijo novih ukrepov v program ter s spremembami obstoječih ukrepov v okviru danih pogojev za spremembe programa poskuša ministrstvo kar najbolje mogoče nasloviti izzive regij in občin, s katerimi so bili s strani občin seznanjeni v zadnjem obdobju.

Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025 najdete tukaj. Do predloga sprememb programa pa dostopate na tej povezavi.

Rok za dopolnitve na predlog sprememb programa je četrtek, 4. julij 2024 do 12. ure na info@skupnostobcin.si