Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, GZ-1B - javna obravnava

Na portalu e-Demokracija je objavljen osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. Kot navajajo vsebuje osnutek zakona spremembe za lažje izvajanje zakona v praksi. Prilagamo:

  • osnutek novele GZ-1: TUKAJ in
  • označene spremembe in obrazložitev novele GZ-1: TUKAJ.

Svoje morebitne pripombe na predlog zakona nam pošljite do torka, 30. 7. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si v priloženem obrazcu tukaj.