Na 6. redni seji predsedstva SOS predsedovanje mag. Gregorju Macedoniju

V ponedeljek, 8. 7. 2024 je v Ljubljani potekala 6. redna seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali naslednje teme:

  • Primopredaja predsedovanja SOS

Uvodoma je potekala primopredaja poslov vodenja organizacije med dosedanjim predsednikom dr. Vladimirjem Prebiličem, županom Občine Kočevje in mag. Gregorjem Macedonijem, županom MO Novo mesto. Funkcijo predsednika SOS si namreč v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcij SOS.

Prebilič se je ob primopredaji zahvalil članicam in članom predsedstva ter sekretariatu SOS za tvorno sodelovanje in izpostavil, da so bili doseženi mnogi premiki v času predsedovanja. Dodal je, da se dobro delo SOS kaže tudi preko stalnega večanja članstva v asociaciji, saj ta šteje že 191 občin članic. Macedoni se je ob prevzemu predsedovanja zahvalil dotedanjemu predsedniku in se zavzel za nadaljevanje dobrega vodenja SOS. 

  • Slovenska delegacija v Odboru regij

Na podlagi poziva Ministrstva za javno upravo ter sklepa Glavnega odbora SOS je SOS odprla evidentiranje za članice in člane ter nadomestne članice in člane v slovensko delegacijo v Odboru regij. Predsedstvo SOS se je seznanilo z evidentiranimi kandidatkami in kandidati ter oblikovalo predlog predstavnikov iz SOS. Pri predlaganju delegacije se morajo namreč vsa tri združenja predhodno uskladiti, da celotna delegacija izpolnjuje pogoje v skladu s Sklepom vlade.

  • Zakon o financiranju občin

Predsedstvo je govorilo o predlogih za spremembe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: novele ZFO-1). Izpostavili so predvsem 6. člen (lastni davčni viri), 12. člen (povprečnina) in 20. a člen (sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji). Bili so enotni, da morajo spremembe zasledovati cilj izboljšanja stabilnosti financiranja občin. Z alternativnimi predlogi zakonodajnih rešitev glede sofinanciranja obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji in glede postopka za določitev povprečnine bo seznanjeno tudi Ministrstvo za javno upravo.

  • Visoke cene šolskih prevozov

Članice in člani predsedstva SOS so govorili tudi o problematiki visokih cen šolskih prevozov.  V Sloveniji se namreč dogaja, da se z monopolom prevoznikov ustvarja nerealne pogoje in cene šolskih prevozov. Zaradi visokih ponudb, ki močno presegajo predvidena sredstva v proračunih občin, le-te ne morejo zaključiti javnega naročila za šolske prevoze. Županje in župani so opozorili, da bi bilo potrebno poiskati rešitve, ki bodo pripomogle k ureditvi in racionalizaciji področja ter na seji ustanovili delovno skupino v sestavi županj in županov, katere naloga je priprava ustreznih predlogov rešitev.

Galerija slik tukaj.