Sestanek MGRT, AJPES, SOS – eTurizem

Kot realizacija dogovora s sestanka, ki je bil 18.5., so se ob zbranih pisnih predlogih za izboljšave sistema eTurizem v ožji zasedbi sestali MGRT, AJPES in SOS. Ob podrobnem pregledu vseh predlogov, ki so prispeli iz različnih občin in njihovih izvajalcev, ki jim nudijo podporo pri procesih povezanih predvsem s…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? NOVA GRADBENA IN PROSTORSKA ZAKONODAJA - POJASNILA SPONZORJI >