OBVESTILO MF OBČINAM IN FINANČNIM SLUŽBAM OBČIN

Dne, 21.1.2021 je bilo izvedeno prvo nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju: ZFRO), ki se bodo občinam nakazovala kot tekoči transferi  po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Višina sredstev za leto 2021…

Vse novice >

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENCIAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU

OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI