Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora

Skupnost občin Slovenije vas konec te jeseni vabi na posvet na temo odnosa med urejanjem prostora in zasebno lastnino. 

Urejanje prostora je v praksi proces, ki vključuje načrtovanje in upravljanje prostora z namenom  doseganja trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Pri tem se urejanje prostora ne more izogniti dejstvu, da deluje v pogojih tržnega gospodarstva in v sistemu zasebne lastnine.

Med drugim bo izpostavljeno naslednje:

  • Ali lahko tržišče samo ustrezno regulira prostor?
  • Načrtovanje prostora kot instrument poseganja v delovanje tržišča in podlaga za trajnostno upravljanje s prostorom
  • Podlage za poseganje v zasebno lastnino s prostorskimi akti
  • Spreminjanje namenske rabe prostora in ustavno sodna praksa

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Z nami bosta na posvetu Marinka Konečnik Kunst in Luko Ivanič, z večletnimi strokovnimi izkušnjami s področja delovanja v prostorskem resorju.

URADNO vabilo je na voljo tukaj.