Interventna zakonodaja in aktualna praksa na področju javnega naročanja

Od leta 2020 se nenehno soočamo z nepredvidenimi dogodki (pandemija, vojne, svetovna inflacija, umanjkanje blaga, poplave), ki imajo velik vpliv na izvajanje javnih naročil.

Ne samo, da se zaradi navedenih dogodkov spreminja veljavna zakonodaja, od naročnikov te spremembe terjajo tudi drugačen pristop k izvedbi javnih naročil.

Na usposabljanju bodo predstavljene aktualne spremembe zakonodaje vezane na nedavne poplave ter podani predlogi, kako naj se naročniki zavarujejo in kakšne ukrepe naj sprejmejo, da bi zmanjšali vpliv takšnih sprememb:

 • Pregled interventne zakonodaje
 • ZIUOPZP
 • Kdaj se izjema uporabi?
 • Kakšne dokumente mora naročnik sprejeti ob uporabi izjeme?
 • Kako se pridobi ponudbe?
 • Kaj pomeni sprejet interni akt za vodenje evidenčnih naročil?
 • Kako se izvede postopek pridobitve ponudb po izjemi?
 • Koga se povabi?
 • Kaj naj vsebuje pogodba?
 • Izločitev sklopov – kdaj?
 • Odstop od pogodbe?
 • ZOPNN-F
 • Kdaj se uporablja?
 • Kako vpliva na obstoječe pogodbe?
 • AKTUALNA PRAKSA DKOM
 • Kdaj je zavrnitev vseh ponudb na strani naročnika utemeljena?
 • Ali lahko ponudnik, ki je oddal nedopustno ponudbo, kljub omejitvi iz 35. člena ZJN-3 vpogleda v izbrano ponudbo?
 • V katere dele ponudbe se vse lahko dopusti vpogled?
 • Kaj je dopustna dopolnitev ponudbe?
 • Kaj je očitna napaka  ponudbi, ki se lahko spregleda?
 • Kako določno mora biti opredeljena postavka predračuna?
 • Kdaj je zahtevek za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije pravočasen?
 • Ali je lahko zahteva bonitetno oceno SB5?
 • Katere napake v ESPD se lahko prezre?

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Je soavtorica ZJN-3 s komentarjem, urednica in avtorica ZNKP s komentarjem, avtorica številnih člankov ter izkušena predavateljica. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

 

VABILO ZA TISKANJE