Priglasitev načrta pomoči "de minimis"

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvom za finance (MF) organizira seminar glede priglasitev načrta pomoči “de minimis”.

Uvodoma bosta Anja Debevec in Štefan Preglej iz Sektorja za spremljanje državnih pomoči (MF) predstavila Uredbo EU št. 2023/2831, ki ureja pomoč de minimis na področju, ki ne zajema kmetijske proizvodnje (gospodarski de minimis) in nadomešča Uredbo 1407/2013. Poudarek predstavitve bo na spremembah, ki jih prinaša nova Uredba št. 2023/2831, obrazcu priglasitve in poročanju o pomočeh.

V nadaljevanju bosta Jana Erjavec in Mario Plešej iz Službe za razvoj in prenos znanja (MKGP) predstavila nova obrazca za priglasitev shem de minimis v primarni kmetijski in ribiški proizvodnji v skladu z Uredbama EU št. 1408/2013 in 717/2014.

  • Vabilo prilagamo tukaj.
  • Prijave potekajo preko spletne prijavnice na strani dogodka. Ker bi želeli v največji meri odgovoriti na vaša vprašanja vezana na vsebino seminarja, vas pozivamo, da jih predhodno napišete na prijavnico.