Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Novela zakona je obsežna, spreminja in dopolnjuje tako pravila, ki urejajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, kot tudi pravila, ki urejajo postopek prisilne poravnave in stečaja.

Novela na novo ureja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Ena od najbolj opaznih sprememb je ukinitev postopka poenostavljene prisilne poravnave. Novela nalaga nekoliko spremenjene in dodatne obveznosti poslovodstvu ob nastopu insolventnosti. Spreminjajo se pravila, ki določajo, kdo so povezane osebe. Z novelo se krepi tudi položaj upnikov tako v stečajnih postopkih kot tudi v postopku prisilne poravnave. Pomembna novost je tudi določitev obveznosti dolžnika, da tekom postopka prisilne poravnave izplačuje plače v višini, kot je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, in ne le do višine minimalne plače. Novela bo omogočila tudi večjo transparentnost prodaj, saj bodo vse objavljene na enem mestu. Spodbujanje prodaj preko spletne javne dražbe pa bo omogočalo širši krog ponudnikov in preprečevalo dogovarjanja med deležniki.

Predaval bo Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo z Ministrstva za pravosodje.

Vljudno vabljeni k prijavi.

Vabilo za tiskanje TUKAJ.