Ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje uradnikov v višji naziv in napredovanje v plačni razred

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje kot tudi kasneje preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje uradnikov v naziv ter napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je treba izvesti pravočasno, saj je treba javne uslužbence seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2023 mora biti zaključen do 15. marca.

Prav tako je treba skladno z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji naziv vsako koledarsko leto do 15. marca. V eno stopnjo višji naziv s 1. novembrom napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv. Rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred je 15. november 2024.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vljudno vabljeni k prijavi. Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.